Protetyka

Protetyka zajmuje się uzupełnianiem braków w uzębieniu, przywracaniem utraconych funkcji narządu żucia oraz poprawą estetyki zębów. Niepełne uzębienie niesie ze sobą poważne konsekwencje dla codziennego funkcjonowania i samopoczucia pacjenta. Utrata nawet jednego zęba sprzyja przesuwaniu się zębów sąsiednich (przechylanie, obracanie) oraz “wydłużania się” zębów przeciwstawnych.

To wszystko może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. W efekcie utraty zębów zbyt wcześnie tworzą się głębokie zmarszczki, rysy twarzy ulegają zaburzeniu, profil staje się nieprawidłowy, charakterystyczny dla wieku podeszłego. Powszechnie wiadomo, że korzystny wygląd twarzy ma istotne znaczenie dla wzajemnych stosunków międzyludzkich i kontaktów osobistych.

Odbudowę zębów można odtworzyć protezami stałymi – koronami i mostami. Często pacjenci rezygnują z klasycznych mostów, ponieważ ich wykonanie łączy się z koniecznością oszlifowania zębów sąsiadujących z luką. Wówczas alternatywą jest wszczepienie implantu w miejsce brakującego zęba i wykonanie na nim odbudowy protetycznej. Jeśli braki w uzębieniu nie kwalifikują się do uzupełnień stałych wykonywane są protetyczne uzupełnienia ruchome do których zaliczamy protezy overdenture, szkieletowe i osiadające.

Nie jest prawdą pokutujące wśród pacjentów przekonanie, że uzupełnienia stałe są szkodliwe gdyż wymagają oszlifowania zębów, albo, że zęby pod koronami psują się. Stosowanie znieczuleń, nowoczesne techniki szlifowania, precyzyjne masy wyciskowe i technologie laboratoryjne dają możliwość wykonania niezwykle precyzyjnych, perfekcyjnych prac. Prawidłowo oszlifowany ząb zachowuje swoją wytrzymałość, a zacementowana korona izoluje tkanki zęba od środowiska jamy ustnej. Obecnie używane nowe generacje cementów wydzielają dodatkowo fluor przez kilka miesięcy impregnując schowany kikut zęba. Także możliwość zabezpieczenia pacjenta uzupełnieniami tymczasowymi sprawia, że nie musi on ani na chwilę rezygnować ze swojego normalnego trybu życia.

Oferta w zakresie protetyki stomatologicznej jest następująca:
  • mosty
  • korony
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • uzupełnienia protetyczne oparte na implantach
  • protezy typu overdenture
  • protezy szkieletowe
  • protezy osiadające i natychmiastowe
  • higiena protez